Fordel syklus

 

Du kan få en Livelo som fordelssykkel gjennom din arbeidsgiver. Som ansatt betaler du for sykkelen ved å trekke den fra bruttolønnen. Dette gjør din Livelo billigere for deg og et godt alternativ til å kjøpe den. Ta kontakt med en av våre partnere eller snakk med din arbeidsgiver om fordelssyklusen.

Prøv en tur og kjøp

Fordelssyklus:

Benify
Benify Sverige
E-post: info@benify.se
Telefon: +46 8 21 02 00

Leie av sykkel
Bikelease Sverige
E-post: info@bikelease.se
Telefon: 070-375 49 50

Ecochange

Ecochange
E-post: info@ecochange.se
Telefon: 011 4708435