Hem/Support
Support 2016-11-09T09:38:53+00:00

Support

Vi gillar verkligen vår cykel och vi hoppas att du också ska göra det. Här på supportsidorna har vi samlat information som hjälper dig att förstå hur din cykel fungerar och snabbt komma igång med att cykla. Du hittar också tips på hur du tar hand om din hoj för att den ska rulla många mil utan problem.

Om du inte hittar svar på dina frågor eller saknar någon information, är du såklart välkommen att du hör av dig till oss på Livelo.

F.A.Q

Teknisk specifikation Batteriet 2016-11-08T09:24:20+00:00

Teknisk specifikation batteri

Batterityp Li-Ion, högkapacitets Panasonic-celler
Batteriets kapacitet 13,6 Ah, 489 Wh
Laddtid 6 timmar
Batteriets vikt 2,45 kg
Antal laddcykler Minst 500
Starta cykeln 2016-11-08T09:22:57+00:00

Starta cykeln

 1. Tryck på  batteriets startknapp (A) eller startknapp (B). Lamporna (C) tänds.
 2. Tryck och håll in av-/påknappen (D) på styret tills displayen (E) tänds. Undvik att belasta pedalerna innan displayen startats upp. Kalibreringen av elsystemet kan påverkas av belastning på pedalerna.
 3. Tryck in frambromsen (F) och för samtidigt reglaget (G) åt höger för att frigöra parkeringsbromsen.
 4. Börja trampa.
 5. Justera elassistansnivån efter behov med plusknappen (H) och minusknappen (I).
Ställa in och läsa av displayen 2016-11-08T09:19:15+00:00

Ställa in och läsa displayen

Den övre delen av displayen (A) ger dig information om cykelns hastighet. Det finns tre olika lägen. AVG visar genomsnittlig hastighet, MAX är maxhastighet och SPEED anger aktuell hastighet.

Displayen hjälper dig också att hålla koll på batteriets uppladdningsnivå (B). 100 procent betyder att batteriet är fullt uppladdat.

Vald elassistansnivå (C) anges med siffrorna 0 till 5.

Längst ner på displayen (D) visas information om hur långt och hur länge du har kört. Körd distans visas på tre olika sätt. Trip mäter körd sträcka när elystemet är påslaget och kan nollställas när du vill. Du nollställer genom att att välja Trip och sen hålla in plusknappen (E) och minusknappen (F) samtidigt. När du nollställer Trip nollställs även AVG, MAX och Time.

ODO visar också körd sträcka med elsystemet påslaget, men kan inte nollställas utan visar total körd distans.

Dist beräknar räckvidd med elassistans utifrån hur mycket kraft som krävs för stunden. Dist varierar under körning och ger bara en ungefärlig uppskattning av batteriets räckvidd.

Time är ett tidtagarur som visar hur länge du har kört sedan senaste nollställning. Du nollställer tidtagaruret genom att välja Time och sen hålla in plusknappen (E) och minusknappen (F) samtidigt.

Vilken typ av information som ska visas i den övre och undre delen av displayen väljer du genom att trycka in och snabbt släppa av-/påknappen (G).

Med två snabba tryck på av-/påknappen (G) kommer du in i menyn för avancerade inställningar. För att komma tillbaka till huvudmenyn, trycker du snabbt två gånger på av-/påknappen.

Ställa in elassistansnivån 2016-11-08T09:17:14+00:00

Ställa in elassistansnivån

För att höja elassistansnivån, trycker du på plusknappen (A) på styret. För att minska eller stänga av elassistansen, trycker du på minusknappen (B). Elassistansnivån visas på displayen (C) med siffrorna 0 till 5.

Vill du inte ha någon elassistans när du cyklar väljer du nivån 0. Behöver du mycket hjälp, höjer du nivån till 5.

Du kan också ta hjälp av elassistansen för att leda eller köra cykeln i promenadfart utan att trampa. Denna funktion kan vara användbar om du vill leda cykeln upp för branta backar. För att ställa in elassistansnivån på promenadfart, håller du inne plusknappen (A) i mer än två sekunder. Elassistansnivån visas på displayen (D) som bokstaven P och cykeln börjar rulla framåt. Släpp plusknappen (A) när du vill stanna cykeln.

Ställa in bromsarna 2016-11-08T09:14:58+00:00

Ställa in bromsarna

Detta behöver du för att ställa in bromsarna:

 • Insexnyckel 5 mm

Så här gör du:

 1. Lossa parkeringsbromsen om det är frambromsarna som ska ställas in.
 2. Lossa skruvarna (A) men låt dem sitta kvar.
 3. Håll in handbromsen hårt så att bromsklossarna (B) kniper åt bromsskivan (C) och dra samtidigt åt skruvarna (A).
 4. Snurra på hjulet och kontrollera att bromsoket (D) är centrerat över bromsskivan (C). Gör om inställningen om bromsoket sitter snett.
 5. Snurra på hjulet och tryck in handbromsen för att försäkra dig om att bromsarna fungerar.
Räckvidd för batteriet 2016-11-08T09:13:01+00:00

Räckvidd för batteriet

Ett fulladdat batteri räcker för en cykeltur på 30 till 80 km innan det behöver laddas igen.

Räckvidden påverkas av hur du kör din cykel. För att få så lång räckvidd som möjligt kan du trampa mer, dra ner elassistansnivån, cykla långsamt och undvika att accelerera på låga växlar. Räckvidden blir också längre om du regelbundet smörjer rörliga delar och pumpar däcken väl.

Faktorer som ger kortare räckvidd är låg temperatur, motvind, uppförsbackar, mjukt vägunderlag och tung last.

Laga Punktering på framhjul 2016-11-08T09:10:37+00:00

Laga punktering på framhjulen

Detta behöver du för att laga punktering på framhjulen:

 • Däckavtagare
 • Punkteringslagningskit eller ny slang

Så här gör du:

 1. Fäll ner stödet under korgen eller placera något under korgen så att hjulet med punktering snurrar fritt.
 2. Använd däckavtagare för att kränga av däcket.
 3. Laga eller byt slangen.
 4. Kräng på däcket. Om du byter däcket, bör du se till att riktningen blir rätt när du sätter på det nya däcket. Rätt riktning markeras vanligtvis med en pil på däckets kant.
 5. Pumpa däcket.

Om du vill plocka av hjulet för att laga punktering hos reparatör eller på annat ställe, behöver du en insexnyckel 5 mm.

Så här gör du:

 1. Lossa skruvarna (A) med en insexnyckel 5 mm och ta bort bromsoket (B).
 2. Lossa skruven (C) med en insexnyckel 5 mm. Se till att sätta in insexnyckeln så långt det går. Skruven sitter hårt och spåret i skruven kan förstöras om insexnyckeln slinter.
 3. Plocka av hjulet. Undvik att röra handbromsen när hjulet är avmonterat. Om bromsklossarna sluts behöver du bända upp dem med en platt skruvmejsel och sedan ställa in bromsen.
 4. Laga punktering eller byt däck.
 5. Montera hjul och dra åt skruven (C).
 6. Montera bromsoket (B) men låt skruvarna (A) vara lösa.
 7. Ställ in bromsen.
Laga Punktering på bakjhjulet 2016-11-08T09:07:39+00:00

Laga punktering på bakhjulet

Detta behöver du för att laga punktering på bakhjulet:

 • Skruvmejsel med Torx T20
 • Fast nyckel 15 mm eller skiftnyckel
 • Däckavtagare
 • Punkteringslagningskit eller ny slang

Tips! Använd en mobiltelefon och fotografera delarna innan du plockar av dem så blir det enklare att sätt tillbaka dem på rätt plats igen.

Så här gör du:

 1. Lägg i tyngsta växeln så att kedjan hamnar på minsta drevet.
 2. Stäng av elsystemet.
 3. Ta bort kabelklämmorna (A). Använd gärna en skruvmejsel och tryck kabelklämmorna åt sidan.
 4. Dra ut kabeln (B) ur ramen och vrid på silverringen (C) för att koppla loss kabeln.
 5. Placera lämpligt föremål som stöd under cykeln.
 6. Ta bort skruven (D). Använd skruvmejsel med Torx T20.
 7. Ta bort muttrarna och brickorna (E) på varje sida av hjulet.
 8. Lyft av hjulet. Tryck ner bakväxeln (F) samtidigt som du för hjulet nedåt. Undvik att röra handbromsen när hjulet är avmonterat. Om bromsklossarna sluts behöver du bända upp dem med en platt skruvmejsel och sedan ställa in bromsen.
 9. Laga punkteringen. Om du byter däcket, bör du se till att riktningen blir rätt när du sätter på det nya däcket. Rätt riktning markeras vanligtvis med en pil på däckets kant.
 10. Montera hjulet. Lägg kedjan på minsta drevet och passa in brickan (G), bromsskivan (H) och brickan (I). Se till att förhöjningen  på brickan (I) pekar neråt.
 11. Sätt tillbaka muttrarna och brickorna (E) och dra åt. Se till att hjulet sitter rakt.
 12. Sätt dit skruven (D) och dra åt.
 13. Snurra hjulet för att kontrollera att det sitter rakt. Om nödvändigt, lossa muttrarna och skruven för att justera hjulet.
 14. Om bromsskivan (H) ligger emot bromsklossarna, behöver du ställa in bromsen.
 15. Koppla in kabeln (B) och skjut in den i ramen igen.
 16. Tryck tillbaka kabelklämmorna (A).
 17. Pumpa däcket.

För att få en bättre arbetsställning och underlätta momenten under cykeln, kan du ställa cykeln på “nosen”. Lägg gärna något mjukt framför cykeln innan du reser den för att undvika repor på ramen. Håll alltid i cykeln när den är rest.

Laddningscykler 2016-11-08T09:05:30+00:00

Laddningscykler

En laddningscykel är en full upp- och urladdning av batteriet. Det betyder inte att du behöver tömma batteriet helt varje gång innan du laddar upp det. Använder du hälften av batteriets uppladdning och sedan laddar det fullt igen har du förbrukat ungefär en halv laddningscykel.

Korta laddningscykler sliter mindre på batteriet. Att tömma batteriet helt varje gång sliter på batteriet. Litium-jon-celler ska helst inte tömmas helt, då det gör att batteriet blir varmt, vilket påverkar livslängden negativt.

Ladda Batteriet 2016-11-08T09:04:01+00:00

Ladda batteriet

Viktigt! Ett batteri som hanteras på fel sätt kan orsaka skada och får en kortare livslängd. Därför är det viktigt att du förstår hur batteriet ska hanteras och laddas.

Vi rekommenderar att du laddar batteriet efter varje gång du använt cykeln. Då håller batteriet längre och risken att batteriet skadas minskar.

Batteriet kan laddas monterat på cykeln i batterihållaren eller avmonterat från cykeln på annat ställe.

Vintertid kan det vara en bra idé att ladda batteriet inomhus. Batteriets kapacitet blir lägre vid uppladdning i temperaturer under -5 grader.

Ladda batteriet avmonterat från cykeln

 1. Lås upp batterilåset (A) med nyckeln.
 2. Lyft upp batteriet (B) ur hållaren (C) och placera det på ett torrt ställe skyddat från solljus.
 3. Anslut laddaren (D) till vägguttaget (220V).
 4. Anslut laddaren (D) till batteriet (B).  Var försiktig med gummipluggen (E). Stroppen som håller den på plats kan lätt gå av.
 5. När CHARGE-lampan (F) på laddaren (D) lyser grönt, koppla ur laddaren från batteriet (B). Då är batteriet fullt uppladdat. Det tar cirka sex timmar att ladda upp ett helt urladdat batteri. Undvik att lämna batteriet inkopplat till laddaren i mer än tolv timmar.
 6. Koppla ur laddaren (D) från vägguttaget.

Ladda batteriet monterat på cykeln

 1. Placera cykeln på ett torrt ställe skyddat från solljus.
 2. Anslut laddaren (A) till vägguttaget (220V).
 3. Anslut laddaren (A) till batteriet (B). Var försiktig med gummipluggen (C). Stroppen som håller den på plats kan lätt gå av.
 4. När CHARGE-lampan (D) på laddaren (A) lyser grönt, koppla ur laddaren från batteriet (B). Då är batteriet fullt uppladdat. Det tar cirka sex timmar att ladda upp ett helt urladdat batteri. Undvik att lämna batteriet inkopplat till laddaren i mer än tolv timmar.
 5. Koppla ur laddaren (A) från vägguttaget.
Komma Igång 2016-11-08T09:02:54+00:00

Komma igång

Innan du börjar cykla vill vi ge dig några allmänna och viktiga råd. Tänk på att även den som provar eller lånar din cykel behöver känna till detta.

Ta det lugnt i början

Att cykla med tre hjul och elassistans är för många en ny upplevelse. Innan du ger dig ut i trafiken är det viktigt att du lär känna cykelns fart, bredd och balans. Läs mer om körtips.

Ta hand om batteriet

Ett batteri som hanteras på fel sätt kan orsaka skada och får kortare livslängd. Rätt hantering av batteriet är en förutsättning för att garantin ska gälla. Vid garantiärenden görs en kontroll av hur batteriet har hanterats. Därför är det viktigt att förstår hur batteriet ska hanteras och laddas. Ladda batteriet fullt innan det används för första gången och ladda det sedan regelbundet. Då får du ett batteri som håller längre.

Om du inte använder din cykel under en period, måste du förvara batteriet på rätt sätt och ladda det varannan månad.

Lägg i parkeringsbromsen

Ta för vana att alltid lägga i parkeringsbromsen innan du kliver av cykeln. Elassistansen aktiveras av att pedalerna belastas, vilket kan bli en obehaglig överraskning för både vuxna och nyfikna barn.

Till skillnad från tvåhjuliga cyklar, kan en cykel på tre hjul rulla iväg utan sin förare. Genom att lägga i parkeringsbromsen, riskerar du inte att cykeln kommer i rörelse när du släpper taget om den.

Använd bälten på barn

Bälten på barn i korgen håller inte bara barnen på plats, det hjälper dig också att behålla fokus på trafiken. Glöm inte hjälmen!

Vårda din cykel

Ge din cykel uppmärksamhet och omsorg så får du en säkrare cykel som håller längre. Kontrollera, rengör och smörj din cykel regelbundet. Läs mer om underhåll av din cykel.

Så fungerar Elsystemet 2016-11-08T09:01:29+00:00

Hur fungerar elsystemet?

Elsystemet består av en motor (A), ett batteri (B), display (C), kontrollknappar (D) och kontrollenhet (E).

Motorn aktiveras när du trampar och assisterar upp till 25 km/tim. Elassistansnivån visas på displayen (C) och kan justeras med hjälp av kontrollknapparna (D) på styret. Det går så klart att cykla helt utan elassistans som en vanlig cykel.

Du kan också ta hjälp av elassistansen för att leda eller köra cykeln i promenadfart utan att trampa. Denna funktion kan vara användbar om du vill leda cykeln upp för branta backar.

Kontrollenheten (E) hanterar kommunikationen mellan batteriet och motorn.

På cykeln finns också sensorer som känner av hur mycket kraft batteriet behöver ge vid ett visst tillfälle. Varje gång du startar elsystemet kalibreras dessa sensorer. Om pedalerna belastas under kalibreringen blir ingångsvärdena fel och cykeln kan upplevas som trög att trampa. Undvik därför att belasta pedalerna innan displayen har tänts vid uppstart. Om det händer, är det bara att starta om elsystemet igen.

Räckvidden med elassistans är 35-80 km, beroende på elassistansnivå, last, vägens lutning och vind.

Djupurladdning 2016-11-08T08:59:57+00:00

Djupurladdning kan skada batteriet. Att batteriet tar slut under en cykeltur är ingen fara, men kom ihåg att ladda batteriet så snart som möjligt. Det finns då fortfarande kraft kvar i batteriet även om det inte är tillräckligt för att driva motorn. Batteriets självurladdning gör att det långsamt tappar kraft även när det inte används. Laddas batteriet ur helt finns en risk för att det inte kan laddas upp igen.  Därför är det viktigt att ladda batteriet så snart uppladdningsnivån börjar bli låg.

Ställa in och läsa av displayen 2016-10-26T15:43:44+00:00

Ställa in och läsa displayen

Den övre delen av displayen (A) ger dig information om cykelns hastighet. Det finns tre olika lägen. AVG visar genomsnittlig hastighet, MAX är maxhastighet och SPEED anger aktuell hastighet.

Displayen hjälper dig också att hålla koll på batteriets uppladdningsnivå (B). 100 procent betyder att batteriet är fullt uppladdat.

Vald elassistansnivå (C) anges med siffrorna 0 till 5.

Längst ner på displayen (D) visas information om hur långt och hur länge du har kört. Körd distans visas på tre olika sätt. Trip mäter körd sträcka när elystemet är påslaget och kan nollställas när du vill. Du nollställer genom att att välja Trip och sen hålla in plusknappen (E) och minusknappen (F) samtidigt. När du nollställer Trip nollställs även AVG, MAX och Time.

ODO visar också körd sträcka med elsystemet påslaget, men kan inte nollställas utan visar total körd distans.

Dist beräknar räckvidd med elassistans utifrån hur mycket kraft som krävs för stunden. Dist varierar under körning och ger bara en ungefärlig uppskattning av batteriets räckvidd.

Time är ett tidtagarur som visar hur länge du har kört sedan senaste nollställning. Du nollställer tidtagaruret genom att välja Time och sen hålla in plusknappen (E) och minusknappen (F) samtidigt.

Vilken typ av information som ska visas i den övre och undre delen av displayen väljer du genom att trycka in och snabbt släppa av-/påknappen (G).

Med två snabba tryck på av-/påknappen (G) kommer du in i menyn för avancerade inställningar. För att komma tillbaka till huvudmenyn, trycker du snabbt två gånger på av-/påknappen.

Säker hantering av batteriet 2016-10-26T15:43:44+00:00

Säker hantering av batteriet

Viktigt! Ett batteri som hanteras på fel sätt kan orsaka skada och får en kortare livslängd. Därför är det viktigt att du förstår hur batteriet ska hanteras och laddas.
 • Använd endast medföljande laddare. Garantin gäller enbart om du använder medföljande laddare. Andra laddare kan skada batteriet och det elektriska systemet.
 • Använd endast laddaren i torr miljö.
 • Se till att ha torra händer när du hanterar laddaren.
 • Rör inte laddaren vid åskväder.
 • Anslut endast laddaren till elnätet när du ska ladda batteriet.
 • Stoppa laddningen omedelbart om du hör ovanliga ljud, upptäcker läcka eller om du misstänker att något är fel med batteriet.
 • Ta ej isär batteriet. Batteriet är förseglat. Garantin gäller ej om förseglingen är uppbruten.
 • Batteriet får ej hettas upp eller skadas. Ett skadat batteri kan läcka giftiga kemikalier.
 • Doppa ej batteriet i vatten eller annan vätska.
 • Håll batteriet utom räckhåll för barn.
 • Ladda ej cykeln i direkt solljus.
 • Se till att ventilationen är god under laddning.
Komma igång 2016-10-26T15:43:44+00:00

Komma igång

Innan du börjar cykla vill vi ge dig några allmänna och viktiga råd. Tänk på att även den som provar eller lånar din cykel behöver känna till detta.

Ta det lugnt i början

Att cykla med tre hjul och elassistans är för många en ny upplevelse. Innan du ger dig ut i trafiken är det viktigt att du lär känna cykelns fart, bredd och balans. Läs mer om körtips.

Ta hand om batteriet

Ett batteri som hanteras på fel sätt kan orsaka skada och får kortare livslängd. Rätt hantering av batteriet är en förutsättning för att garantin ska gälla. Vid garantiärenden görs en kontroll av hur batteriet har hanterats. Därför är det viktigt att förstår hur batteriet ska hanteras och laddas. Ladda batteriet fullt innan det används för första gången och ladda det sedan regelbundet. Då får du ett batteri som håller längre.

Om du inte använder din cykel under en period, måste du förvara batteriet på rätt sätt och ladda det varannan månad.

Lägg i parkeringsbromsen

Ta för vana att alltid lägga i parkeringsbromsen innan du kliver av cykeln. Elassistansen aktiveras av att pedalerna belastas, vilket kan bli en obehaglig överraskning för både vuxna och nyfikna barn.

Till skillnad från tvåhjuliga cyklar, kan en cykel på tre hjul rulla iväg utan sin förare. Genom att lägga i parkeringsbromsen, riskerar du inte att cykeln kommer i rörelse när du släpper taget om den.

Använd bälten på barn

Bälten på barn i korgen håller inte bara barnen på plats, det hjälper dig också att behålla fokus på trafiken. Glöm inte hjälmen!

Vårda din cykel

Ge din cykel uppmärksamhet och omsorg så får du en säkrare cykel som håller längre. Kontrollera, rengör och smörj din cykel regelbundet. Läs mer om underhåll av din cykel.

Körtips 2016-10-26T15:43:44+00:00

Körtips

Ta det lugnt i början och lär känna cykeln innan du ger dig ut i trafikerad miljö. Att cykla med elassistans, last och tre hjul kan kännas ovant, men för de flesta räcker det med en stunds övning och lite tålamod för att vänja sig vid cykelns bredd, fart och balans. Tips: cykla lugnt och avslappnat och alltid med båda händerna på styret.

Svänga

Med tre hjul kan du inte luta cykeln inåt i kurvorna på samma sätt som en cykel med två hjul. Vid högre hastigheter kan du behöva fälla överkroppen och luta åt det hållet du svänger för att motverka centrifugalkraften i kurvorna.

Bromsa

Oftast räcker det att bromsa med bara bakbromsen (A) för att få stopp på cykeln. När du kör med mycket last i korgen eller behöver göra snabba inbromsningar är det lämpligt att bromsa med både frambroms (B) och bakbroms (A) samtidigt. Bromseffekten med hydrauliska skivbromsar är dynamisk, det vill säga ju hårdare du trycker in handbromsen, desto hårdare tar bromsarna. När du bromsar slås elassistansen automatiskt av.

Var uppmärksam på att fram- och bakbroms tar olika mycket beroende på hur cykeln är lastad. Med mycket last eller barn i korgen hamnar cykelns tyngdpunkt längre fram på cykeln och bromseffekten blir större på framhjulen än om du cyklar med tom korg.

Tänk på att alltid sitta ner och ha båda händerna på styret när du bromsar.

Växla

Du växlar genom att trycka med höger tumme på växelknapparna. Med växelknapp (C) växlar du till lättare växel och med växelknapp (D) växlar du till tyngre växel. När du växlar bör du trampa samtidigt.